Omtilldela uppgift

Knappen Omtilldela uppgift kan du använda för att göra det tydligare för en student att hen …